Despre noi

Civic Fest Moldova este o platformă a implicării publice, a comportamentului civic voluntar și responsabil, dar şi o scenă care reunește cele mai active și de succes ONG-uri, atât din Republica Moldova, cât și din Europa, prin dezbateri, activităţi artistice, culturale şi sociale. Acest eveniment își propune să promoveze cele mai reușite proiecte, acțiuni sociale, dar și realizările din arta vizuală modernă: teatru, film și pictură. Evenimentul va încuraja implicarea tuturor cetăţenilor de pe ambele maluri ale rîului Nistru pe toate demensiunile vieţii comunităţii din care aparţin, oferindu-le astfel şansa de a se promova, dar și de a învăța din experiența colegilor.

Raţionamentul demarării acestui proiect constă în necesitatea de revigorare a activității ONG-urilor, axată pe practicile europene în promovarea unei poziții civice active, bazate pe responsabilitatea și obligațiunile implicării cetățeanului de rînd în viața socială. Iar pentru aceasta vom aduce la cunostința publicului larg cele mai bune și inovative proiecte implementate de cele mai performante ONG-uri, care pot produce o schimbare reală în societate, dându-le șansa de a fi urmate și de alte organizații.

Civic Fest este o chemare către toate organizațiile societății civile interesate să demonstreze că activitatea ONG-urilor nu este doar o formalitate, dar că acestea se implică activ în rezolvarea problemelor existente în societate, sunt preocupate direct de soarta cetățenilor și sunt gata să descopere și să promoveze cele mai relevante experiențe, care schimbă viața spre mai bine.

Civic Fest reprezintă o împletire a tot ce este inovativ, progresist și modern, avansat și puternic pentru a reuși să producă o schimbare de mentalitate, comportament și percepție. În acest context, platforma evenimentului va reflecta și genericul Uniunii Europene pentru anul 2013 „Europa – pentru cetăţeni”, iar activităţile ce vor cuprinde întreaga perioadă vor cuprinde 3 direcţii strategice:

  • Comunicare;
  • Informare;
  • Performare.

Civic Fest este implementat de către Asociația Obștească Synergetica Eur/Est cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.