PROGRAMUL

Context:

Din 2013 Festivalul Internațional „CIVIC FEST: Moldova pentru cetățeni” reunește pe o platformă a dialogului, schimbului de bune practici și inițiative inovative în beneficiul cetățenilor, oameni proiecte și parteneri din Republica Moldova și Uniunea Europeană.

CIVIC FEST are drept scop promovarea celor mai de succes proiecte implementate de organizațiile societății civile, care au obținut recunoaștere internațională și pot servi drept exemplu de bune practici, demne de urmat în diferite domenii: antreprenoriat social și integrare socială, dezvoltare comunitară prin inițiative civice, transformări socio-culturale și responsabilitate socială.

În premieră, pe 6-7 august 2016, CIVIC FEST se va desfășura în parteneriat cu Festivalul Internațional de muzică GUSTAR, la Furceni, Parcul Național Orhei, într-un format special, care va reuni sub genericul ”Zilele Societății Civile” mai multe organizații ale societății civile din Republica Moldova și de peste hotare, oferindu-le oportunitatea să se întâlnească pentru a stabili contacte, face schimb de experiență și idei, pe care le-ar implementa la nivel local. Urmând tradiția edițiilor precedente, anul acesta Festivalul Internațional CIVIC FEST se va desfășura și în Chișinău, pe 23 septembrie, la Centrul Summit Events.

La fel, în premieră, pe 25-28 septembrie 2016, CIVIC FEST se va desfășura la Cahul, la Palatul de Cultură, în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială MOLDOX și în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung în Moldova. Evenimentul va reuni pe aceeași scenă ONG-uri, proiecte și idei care schimbă Moldova în fiecare zi și merită să fie cunoscute de întreaga societate și, în același timp, va propune, atât un șir de activități civice, cât și proiecții de film, workshop-uri și materclass-uri dedicate tuturor celor care vor și pot să creeze schimbări sociale prin intermediul filmului documentar.

Obiective:

 • Promovarea şi încurajarea excelenţei civice;
 • Crearea unei platforme civice şi a unui mediu de conexiune pentru toți actorii societăţii civile;
 •  Încurajarea si stimularea parteneriatelor şi colaborărilor fructuoase între ONG-uri și reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale și locale, instituţii internaţionale, companii private și cetățenii de rând;
 • Creşterea activismului civic şi angajamentului prin promovarea proiectelor de succes și celor mai bune practici internaționale;
 • Promovarea unei culturi de prezentare şi partajare a excelenţei civice.

Invitați de onoare:

Vor fi invitați să participe la eveniment Șeful Delegației UE în Moldova, Pirkka Tapiola, Coordonatorul rezident al Organizaţiei Naţiunilor Unite și reprezentant permanent al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) în Republica Moldova, Dafina Gercheva, Ambasadoarea Suediei în Republica Moldova, Signe Burgstaller, Reprezentantul Friedrich-Ebert-Stiftung în Republica Moldova, Stephan Meuser, și Președintele Fundației Est-Europene, Sorin Mereacre.

Participanți:

Sunt invitați să participe reprezentanți ai societății civile, instituțiilor administrației publice centrale și locale, sectorului de afaceri, comunității internaționale și diplomatice, parteneri de dezvoltare, experți independenți și mass-media.

Program:

CIVIC FEST 2016 va avea loc pe 6-7 august, 23 septembrie și 25-28 septembrie și va conține următoarele zile tematice:

 #PARTICIPARE CIVICĂ

 - 6 august, 2016, 12.00-16.00, Furceni, Parcul Național Orhei

Cetățeni activi pentru un viitor mai bun – îmi pasă, mă implic, acționez / Încurajarea și promovarea unei poziții civice active, bazate pe responsabilitate, angajament și implicarea efectivă a cetățenilor în realizarea schimbărilor sociale prin acțiuni și practici democratice comune. 

Pe 6 august va avea loc deschiderea oficială CIVIC FEST 2016 și se vor organiza traininguri și sesiuni de networking, practici participative și inițiative civice menite să încurajeze implicarea activă a cetățenilor în realizarea schimbărilor sociale. Un Târg al ONG-urilor va aduce la cunoștința participanților proiectele care s-au bucurat de succes la nivel local și național, precum și experiența antreprenorilor sociali.

#EXCELENȚĂ CIVICĂ

 - 7 august, 2016, 11.00-16.00, Furceni, Parcul Național Orhei

Modele civice inspiraționale demne de urmat – îmi place, împărtășesc, aplic / Susținerea și promovarea ONG-urilor de succes, proiectelor inovatoare și bunelor practici care pot servi drept sursă de inspirație și motivare pentru alți membri ai comunității în dezvoltarea inițiativelor participative și multiplicarea excelenței civice.

Pe 7 august se vor desfășura mai multe ateliere și inițiative civice menite să protejeze mediul și patrimoniul natural și istoric și să promoveze cultura ecologică în cadrul comunităților noastre. Un Târg al ONG-urilor va aduce la cunoștința participanților proiectele care s-au bucurat de succes la nivel local și național, precum și experiența antreprenorilor sociali.

#DEZVOLTARE COMUNITARĂ

- 23 septembrie, 2016, 09.00-18.00, Centrul Summit Events, Chișinău, strada Tighina 49/3

Dezvoltare prin implicare – cetățeni activi pentru o țară prosperă / Atragerea și motivarea tuturor actorilor și cetățenilor de rând să susțină dezvoltarea comunităților prin generarea de noi idei, inițiative și proiecte de succes în diferite domenii: antreprenoriat și integrare socială, participarea femeilor în procesele decizionale și funcțiile de reprezentare, promovarea unui proces electoral transparent și democrat, participarea tinerilor în dezvoltarea locală.

Pe 23 septembrie se vor desfășura panelurile de prezentare a proiectelor, traininguri și sesiuni de networking. Tematicile-cheie ale zilei vor fi: antreprenoriat și integrare socială, participarea femeilor în procesele decizionale și funcțiile de reprezentare, asigurarea și promovarea unui proces electoral transparent și democrat, participarea tinerilor în dezvoltarea locală, protecția mediului în contextul inițiativelor strategice  SGP.

#DEMOCRAȚIE PARTICIPATIVĂ

- 26-28 septembrie, 2016, 09.00-18.00, Palatul de Cultură, Cahul, Bulevardul Victoriei 18

Democrație participativă pentru schimbare socială – țara noastră, viitorul nostru / Promovarea și consolidarea cooperării dintre societatea civilă, autoritățile publice centrale și locale la nivel comunitar, asigurarea transparenței în procesul decizional, promovarea instrumentelor democrației participative, asigurarea integrității APL, lupta împotriva corupției, exodul populației, oameni și pămînt, libertatea de exprimare, participarea tinerilor, precum și identificarea soluțiilor necesare pentru schimbarea socială și dezvoltarea comunităților.

Pe 26 septembrie vor fi organizate panelurile de prezentare a proiectelor de succes, dezbateri și sesiuni interactive Open Space, teatru social, ateliere creative, prestații artistice și proiecții de film. Tematicile-cheie vor fi următoarele: buna guvernare și dezvoltare comunitară, democrație participativă și implicarea activă a cetățenilor în dezvoltarea comunităților, transparență decizională și lupta împotriva corupției.

Pe 27 septembrie vor fi organizate proiecții de film, dezbateri și sesiuni interactive World Cafe, paneluri de prezentare a proiectelor. Tematicile-cheie ale zilei vor fi: libertatea de exprimare, activismul civic și participarea activă a tinerilor în dezvoltarea comunităților.

Pe 28 septembrie vor fi organizate proiecții de film, dezbateri și sesiuni interactive World Cafe cu tematica ”Pămînt și Oameni” – realitatea și perspectivele oamenilor din spațiul rural.

Format inovativ:

CIVIC FEST 2016 va continua să fie cât mai interactiv și mai productiv grație utilizării celor mai recente și inovative instrumente de prezentare și comunicare:

 • PechaKucha 20×20 este un format de prezentare simplu și atractiv unde fiecare din cele 20 de slide-uri este arătat/comentat preț de doar 20 secunde. Fiecare prezentare PK durează 7 minute și este urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri unde participanții au ocazia de a face schimb de cunoștințe și informații.
 • Open Space este o metodă de interacțiune care facilitează comunicarea deschisă, pe ton confident dintre participanții unui grup mai larg care au posibilitatea să facă schimb de idei și viziuni. Aceștia, într-un mod cît mai interactiv, răspund la un set de întrebări prestabilite care pun în valoare experiența lor bună de împărtășit. 

Organizatori și parteneri:

 • CIVIC FEST 2016 este organizat și implementat de către Asociația Obștească „Synergetica Eur/Est” cu suportul oferit de către Fundaţia Est-Europeană, din resursele acordate de Guvernul Suediei și  Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA, în parteneriat cu Festivalul Internațional de muzică „GUSTAR”, Festivalul Internațional de Film Documentar „MOLDOX”, Friedrich-Ebert-Stiftung în Moldova, Centrul CONTACT-Cahul, Primăria orașului Cahul, Teatrul muzical-dramatic „Bogdan Petriceicu-Hașdeu”, Asociația Obștească „Perspectiva”, Asociația Obștească „Artena”, Academia Nicolae Dumitrescu, YouthBank Moldova, Centrul „ARTICO”, Compania Apă Bună și ODA Company.
 • În premieră, pe 6-7 august 2016, CIVIC FEST se va desfășura în parteneriat cu Festivalul de muzică GUSTAR, la Furceni, Parcul Național Orhei, organizat de către „Sens Music” și „ECHINOX”. În cadrul evenimentului cu genericul „Zilele Societății Civile” vor fi organizate ateliere de discuții, sesiuni de networking, concerte, prezentări de organizații, interacțiuni cu cetățenii.
 • La fel, în premieră, pe 25-28 septembrie 2016, CIVIC FEST se va desfășura la Cahul, la Palatul de Cultură, în cadrul Festivalului Internațional de Film Documentar pentru Schimbare Socială „MOLDOX” și în parteneriat cu Friedrich-Ebert-Stiftung în Moldova. Evenimentul va conține, atât activități civice, cât și proiecții de film, spectacole ale teatrului social, workshop-uri și materclass-uri dedicate tuturor celor care vor și pot să creeze schimbări sociale prin intermediul filmului documentar. 
 • Mai multă initiativă tinerilor: parteneriatul cu rețeaua națională YouthBank și Centrul Național al Tineretului iYoung va combina potențialul, energia și creativitatea tinerilor cu scopul de a crea oportunități de dezvoltare și progres al comunităților.